Høring over anmeldelse fra Dansk Energi

17-01-2020

Frist: 17.02.2020

Revision af Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet & Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Den 9. august 2019 anmeldte Dansk Energi en revision af metoden for fastsættelse af vilkår i Dansk Energis standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af distributionsnettet og i de tilhørende servicevilkår. Den 9. september 2019 fremsendte Dansk Energi en revideret version af anmeldelsen.  Forsyningstilsynet lagde den 8. oktober 2019 høringen over anmeldelsen af aftalen på hjemmesiden, men ved en fejl  blev der ikke udsendt et nyhedsbrev i den forbindelse. Den 8. januar 2020 fremsendte Dansk Energi en revideret version af anmeldelsen.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Dansk Energis branchevejledninger. Inden vi foretager os yderligere, lægges revisionen af aftalen hermed i høring. Forsyningstilsynet skal i den forbindelse anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 17. februar 2020.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Pernille Holten Poulsen pehp@forsyningstilsynet.dk.