Høring over Energinets anmeldelse af fælles forslag i Hansa

14-01-2020

Frist: 10.02.2020

Energinet har den 18. december 2019 anmeldt forslag til markedsbaseret allokering af transmissionskapacitet til udveksling af balancekapacitet i kapacitetsberegningsregionen Hansa til Forsyningstilsynet, med henblik på godkendelse.

Anmeldelse er sket i medfør af forordning 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 41.

Energinet har samarbejdet med alle transmissionssystemoperatørerne (TSO’er) i kapacitetsberegningsregionen Hansa (CCR Hansa) om at udarbejde forslaget.

CCR Hansa består blandt andet af de danske transmissionsforbindelser til Tyskland og Holland.

Forslaget vedrører den markedsbaserede metode, som TSO’erne skal anvende i tilfældet af, at de i fremtiden vil reservere kapacitet i transmissionsnettet.

Disse reservationer vil skulle anvendes til at indkøbe reservekapacitet i et naboland til brug for balancering.

Energinet har anmeldt:

- Anmeldelse

- Følgebrev

- Explanatory document

Dokumenterne kan downloades til høre på siden.

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til ovenstående forslag til Forsyningstilsynet senest fredag den 10. februar 2020.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Søren Lorenz Søndergaard (slrs@forsyningstilsynet.dk).