Høring af udkast til afgørelser vedrørende tillæg til metode for Energinets gasbalancering ved negative gaspriser

09-07-2020

Frist: 16.07.2020

Forsyningstilsynet modtog den 12. juni 2020 anmeldelse fra Energinet vedrørende ændring af afregning af ubalancer i gastransmissionssystemet. Anmeldelsen blev senere opdateret ved ny anmeldelse 25. juni 2020

Metodeanmeldelsen er et tillæg til Energinets markedsbaserede balancemodel, som oprindeligt blev godkendt af Forsyningstilsynet ved afgørelse af 23. september 2014, og senest justeret 30. januar 2019.  Den anmeldte ændringen vil medføre en ændring i fortegnet for procentsatserne i formlerne for netbrugernes købs- og salgspris på balancegas (Small Adjustment Step 1 og Step 2) i tilfælde af negative priser. Regler for Gastransport ændres ikke. Den første anmeldelse af 12. juni 2020 var i offentlig høring på tilsynets hjemmeside i perioden 15. juni 2020 til 22. juni 2020.

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til afgørelse. Udkastet består af følgende dokumenter:

  • Udkast til afgørelse om tillæg til balancemetode ved negative priser.pdf
  • Bilagsoversigt  - gasbalancering ved negative priser.pdf

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til afgørelse senest torsdag den 16. juli 2020, klokken 12.00.

Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Lyk-Jensen (pelj@forsyningstilsynet.dk).

Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært på engelsk.