Høring over udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte metoder i Forskrift H2

09-07-2020

Frist: 14.08.2020

Energinet har i alt anmeldt tre metodeændringer i Forskrift H2.

I forbindelse med overgangen til fleksafregning vil der efter den 1. januar 2021 stadig være behov for visse regler for skabelonafregning, som stadig vil være gældende for afregningsperioden før 1. januar 2021. Energinet har i den forbindelse haft behov for at justere Forskrift H2 vedrørende måling og skabelonafregning.

Metodeændringerne indebærer, at Forskrift H2 tilpasses således, at det tydeligt fremgår, at skabelonafregning ophører pr. 1. januar 2021 og at saldoafregningen efter de nugældende metoder endeligt ophører i første kvartal 2024.

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter

Forsyningstilsynet skal bede om eventuelle bemærkninger til afgørelsesudkastet senest torsdag den 14. august 2020. Bemærkninger sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Ann-Kristin Havnegjerde akha@forsyningstilsynet.dk