Høring af tillæg til metode for Energinets gasbalancering i tilfælde af lave eller negative markedspriser: Minimumsbetaling i Small Adjustment Step 2

15-06-2020

Frist: 22.06.2020

Forsyningstilsynet har den 12. juni 2020 modtaget anmeldelse fra Energinet vedrørende ændring af afregning af ubalancer i gastransmissionssystemet

Metodeanmeldelsen er et tillæg til Energinets markedsbaserede balancemodel, som oprindeligt blev godkendt af Forsyningstilsynet ved afgørelse af 23. september 2014, og senest justeret 30. januar 2019.  Den anmeldte ændringen vil medføre indførelse af en minimumsbetaling i Small Adjustment Step 2 i tilfælde af lave gaspriser i markedet, samt en ændring i formlerne for købs- og salgspris på balancegas (Step 1 og Step 2) i tilfælde af negative priser. Regler for Gastransport ændres ikke.

Energinets anmeldelse består af følgende dokumenter:

  • Tillæg til metode – gasbalancering.pdf

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de anmeldte tillæg senest mandag den 22. juni klokken 12.00.

Bemærkninger til det anmeldte tillæg skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Lyk-Jensen (pelj@forsyningstilsynet.dk).

Kommentarerne modtages gerne på dansk, sekundært på engelsk.