Høring over Energinets anmeldelse af ændringer til forskrift H1 - Skift af elleverandør

23-06-2020

Frist: 07.07.2020

Energinet har den 22. juni 2020 anmeldt metodeændring af forskrift H1. Da skabelonafregning ifølge Energinets forskrift H2 ikke længere vil være mulig fra 1. januar 2021 slettes alle forhold herom fra forskriften i H1, som forventes at træde i kraft 1. januar 2021. I arbejdet med de nyordnede forskrifter, der blev udgivet den 1. februar 2020, er der fundet en række regler, som ikke længere er tidssvarende, og derfor er der behov for en generel opdatering af forskriften.

For flytninger foreslås en tidsfrist på -5 dage tilbage i tid, så de dels er ens for alle kundetyper og i overensstemmelse med CPR-lovens tidsfrister. For leverandørskift foreslås leverandørskift til næste dag, så Energinet allerede i 2021 vil følge Clean Energy Package reglerne og samtidig tilgodese ønsker fra markedet om hurtigere leverandørskift. Derudover rettes en række øvrige tidsfrister, så det samlede regelsæt er simplificeret og giver elleverandørerne bedre muligheder for at servicere kunderne.

Som følge af de ændrede regler for ubalanceafregning i forbindelse med Energinets indtræden i eSetti 2021, kom der i energinets høring (af 27. maj 2019) kommentarer om, at flyttetidsfristerne kunne udfordre balancefikseringen. Der er derfor lavet et gennemgående review af tidsfrister for både flytninger, leverandørskift og øvrige tidsfrister.

Energinets metodeanmeldelse består af følgende dokumenter, som kan læses her på siden.

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter

Forsyningstilsynet skal bede om eventuelle bemærkninger til afgørelsesudkastet senest tirsdag den 7. juli 2020. Bemærkninger sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til fuldmægtig Susanne Bollhorn på subo@forsyningstilsynet.dk