Høring over udkast til tilkendegivelsen om standardgebyrer

24-06-2020

Frist: 07.07.2020

Dansk Energi har opdateret sin tidligere vejledning (branchevejledning) om standardgebyrer for netvirksomhedernes ydelser, herunder justeret gebyrerne samt indført fem nye gebyrer.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger fra brancheorganisationer i forsyningssektoren. Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de anvender Dansk Energis vejledning om standardgebyrer.

Inden Forsyningstilsynet tager stilling til om branchevejledningen kan tages til efterretning, får Dansk Energi og mulige interessenter lejlighed til at udtale sig og gøres sig bekendt med oplysninger af væsentlig betydning for tilkendegivelsen om standardgebyrer.

Hvis Dansk Energi eller en interessent ønsker at komme med bemærkninger til udkastet til tilkendegivelsen, inden Forsyningstilsynet tager tilkendegivelsen til efterretning, bedes bemærkningerne snarest muligt fremsendt, så de er modtaget i Forsyningstilsynet senest den 7. juli 2020.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til post@forsyningstilsynet.dk under henvisning til sagsnummer 19/03403.

Opdatering: Den oprindelige høringsfrist den 7. juli 2020 er midlertidigt suspenderet. Dette skyldes, at Forsyningstilsynet har modtaget en henvendelse, som kræver Forsyningstilsynets nærmere stillingtagen.