NordREG høring: Forslag til metode til at evaluere forwardmarkedet på el

12-05-2020

Frist: 02.06.2020

De nordiske energiregulatorer, NordREG, inviterer hermed aktører på elmarkedet til at kommentere på et fælles nordisk forslag til metode til at evaluere forwardmarkedet

Se mere på dette link: https://www.nordicenergyregulators.org/2020/05/invitation-to-comment-on-nordregs-proposal-for-methodology-for-assessment-of-the-nordic-forward-market/

Deadline er 2. juni 2020.

Høringen er første step i en proces, som har baggrund i Kommissionens Forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA). Det tidligere Energitilsyn lavede i 2016-2017 tilsvarende analyser.