Høring: Metode for tekniske krav til og nyt indkøb af hurtig frekvensreserve (Fast Frequency Reserve (FFR)) i DK2

17-03-2020

Frist: 03.04.2020

Forsyningstilsynet har den 27. januar 2020 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende metode for tekniske krav til og nyt indkøb af hurtig frekvensreserve (Fast Frequency Reserve (FFR)) i DK2

Det nordiske synkronområde (SA) oplever udfordringer med den transiente frekvensstabilitet og et af midlerne til at sikre af frekvensstabiliteten i det nordiske frekvensområde i fremtiden er at indføre en ny hurtig reserve, Fast Frequency Reserve, FFR, som supplement til den primære driftsforstyrrelsesreserve (FCR-D). FFR vil fremover være den første afhjælpende foranstaltning i situationer med lav inerti og en omfattende referencehændelse. Metoden beskriver behovet for den nye nordiske Fast Frequency Reserve, FFR, og de tekniske krav, der har til formål at sikre transient frekvensstabilitet på kort og langt sigt. Endvidere beskrives indkøb af reserven på et nationalt marked for DK2. Metoden bygger på anvendelse af et timebaseret kapacitetsmarked  der anses for hensigtsmæssigt, da behovet er dynamisk og ændrer sig time for time. Dermed kan en dynamisk indkøbsmetode med timebaserede kontrakter holde overskuddet af indkøbt FFR-kapacitet på et minimum.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 3. april 2020.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk)