Høring: Metodeanmeldelse af udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1

17-03-2020

Frist: 03.04.2020

Forsyningstilsynet har den 27. februar 2020 modtaget en metodeanmeldelse vedrørende vilkår for systemgenoprettelsesydelsesleverandører i DK 1 fra Energinet

Energinet Elsystemansvar har tidligere indgået aftale om levering af systemgenoprettelsesydelse i både Østdanmark (DK2) og Vestdanmark (DK1). I DK1 har Energinet Elsystemansvar efter et udbud indgået en aftale med Ørsted Bioenergy & Thermal Power om levering fra Studstrupværket. Aftalen udløber med udgangen af 2021. Som forberedelse til et nyt udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1, har Energinet Elsystemansvar anmeldt udbudsbetingelser, kontraktudkast og tekniske betingelser.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 3. april 2020.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk)