Høring: Metodeanmeldelse vedrørende aFRR erstatningskøb

17-03-2020

Frist: 03.04.2020

Forsyningstilsynet har den 17. februar 2020 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende aFFR erstatningskøb

Fra 1. januar 2020 har Energinet indkøbt aFRR kapacitet i Vestdanmark ved månedsudbud. Hvis leverandøren undervejs i kontraktperioden ikke er i stand til at levere den ønskede ydelse, eksempelvis ved pludseligt opståede fejl på anlægget, og leverandøren ikke har andre anlæg i porteføljen, der kan overtage leverancen, gennemfører Energinet et ekstraordinært udbud med henblik på at inddække de manglende leverancer i den fejlramte periode. Eventuelle meromkostninger ved dækningskøbet i medfør af det ekstraordinære udbud kræver Energinet i dag erstattet hos den misligholdende leverandør –uden nogen form for begrænsninger. Energinet ønsker med den anmeldte metodeanmeldelse at indsætte et loft over leverandørens betaling for dækningskøb for at sikre en velfungerende konkurrence.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 3. april 2020.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk).