Forsyningstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber i høring

09-11-2020

Frist: 23.11.2020

Udkastet til bekendtgørelse ændrer i bekendtgørelse nr. 1469 af 10. december 2018 om netvirksomheders reguleringsregnskaber. Med udkast til ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber foretager Forsyningstilsynet nogle få og mindre ændringer i bekendtgørelsen, der har virkning for netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskaber til Forsyningstilsynet fra og med regnskabsåret 2020

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse post@forsyningstilsynet.dk med kopi til noj@forsyningstilsynet.dk senest mandag den 23. november 2020.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Niels Outzen Jensen på e-mail noj@forsyningstilsynet.dk eller fuldmægtig Hilal Kilic på hiki@forsyningstilsynet.dk.