Høring over udkast til afgørelser af Energinets anmeldelser af systemforsvarsplan, genopretningsplan samt testplan i henhold til forordningen 2017/2196 NC ER

18-11-2020

Frist: 18.12.2020

Forsyningstilsynet foretager høring af to udkast til afgørelser af Energinets anmeldelser i medfør af forordning (EU) 2017/2196 (NC ER) om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse.

Det ene udkast til afgørelse vedrører vilkår og betingelser i forbindelse med systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen. Udkastet til afgørelse behandler:

  • Vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør, jf. NC ER art. 4, stk. 2, litra a og b.
  • Listen over BNB'er, der er ansvarlige for gennemførelse af foranstaltninger i forbindelse med systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen, jf. NC ER art. 4, stk. 2, litra c.
  • Listen over højtprioriterede betydelige netbrugere, jf. NC Er artikel 4, stk. 2, litra d.
  • Reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter, jf. NC ER art. 4, stk. 2, litra e.
  • Specifikke regler for afregning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi ved suspension af markedsaktiviteter, jf. NC ER art. 4, stk. 2, litra f.

Det andet udkast til afgørelse vedrører testplanen, som skal identificere det udstyr og den kapacitet, der er relevant for systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen, og som skal testes. Anmeldelsen af testplanen er sket i medfør af NC ER artikel 4, stk. 2, litra g.

Forsyningstilsynet anmoder interesserede aktører om at indsende eventuelle bemærkninger til ovenstående udkast til afgørelser til Forsyningstilsynet senest fredag den 18. december 2020.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk).