Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om afvisning af Energinets anmeldelse af metode om udveksling af kapacitet via den elektriske Storebæltsforbindelse

13-11-2020

Frist: 27.11.2020

Sagen drejer sig om, hvorvidt Forsyningstilsynet er kompetent myndighed til at godkende en metode om udveksling af frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) via den elektriske Storebæltsforbindelse. Energinet har anmeldt metoden til Forsyningstilsynets godkendelse efter elforsyningsloven, den 1. april 2020.

Der er tale om en dynamisk reservation på op til 40 pct. af overførselskapaciteten, således at der kun reserveres kapacitet timevis, hvis den samfundsøkonomiske gevinst ved at udveksle mFRR-kapacitet mellem DK1 og DK2 overstiger den samfundsøkonomiske omkostning ved reservationen af den nødvendige kapacitet. 

Forsyningstilsynet finder ikke, at tilsynet er kompetent myndighed til at godkende den anmeldte metode efter elforsyningsloven og lægger derfor i afgørelsesudkastet op til at afvise metoden.

Høringssvar til afgørelsesudkastet skal senest den 27. november 2020, kl. 12.00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Emilie Christine Werner Popp ecwp@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/04536.

Forsyningstilsynet har en anden metode fra Energinet i høring på sin hjemmeside med en høringsfrist den 17. november, kl. 09.00. Denne anden metode omhandler indkøb frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) i budzonerne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) i høring. Metoden blev anmeldt samtidig med den metode, som det ovennævnte afgørelsesudkast omhandler.

Høringen kan tilgås via dette link:  https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/hoeringer/høring-energinets-anmeldelse-af-metodeforslag-for-indkøb-af-kapacitet-for-manuelt-aktiverede-re-server-til-frekvensgenoprettelse-mfrr-i-vest-danmark-og-østdanmark-efter-2020