Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af vilkår for, at Energinet kan deltage i grænseoverskridende udveksling af FCR

05-11-2020

Frist: 19.11.2020

FCR er en hurtigt aktiveret reserve, der aktiveres automatisk ved fravigelser af el-systemets frekvens i den geografiske del af det kontinentaleuropæiske synkronområde, som samarbejdet om grænseoverskridende udveksling af FCR omfatter, herunder budområdet Vestdanmark (DK1).

Forsyningstilsynet traf afgørelse af 19. december 2018, der overordnet godkendte det kontinentaleuropæiske FCR-samarbejde. Forsyningstilsynet har aktuelt fundet grundlag for at træffe en selvstændig afgørelse om de nærmere vilkår for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet. Forsyningstilsynet har i den forbindelse fundet, at Energinets oplysninger om vilkårene for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet opfylder de indholdsmæssige krav og formålet efter EU’s balanceforordning 2017/2195. Forsyningstilsynet har herefter fundet, at vilkårene for Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet kan godkendes.

Høringssvar skal senest torsdag den 19. november 2020 sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Carl Helman, cahe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/15352.

 

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

Udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om godkendelse af vilkår for, at Energinet kan deltage i kontinentaleuropæisk samarbejde om grænseoverskridende udveksling af FCR.

Bilag 1: Energinets anmeldelse af 23. april 2018 af overordnet markedsdesign for kontinentaleuropæisk FCR-samarbejde.

Bilag 2: Dansk Energinets høringssvar af 30. maj 2018 til Forsyningstilsynets offentlige høring af anmeldelsen og Energinets bemærkninger af 26. juni 2018 til høringssvaret.

Bilag 3: De kontinentaleuropæiske regulatorers, herunder Forsyningstilsynets, position paper af 28. november 2018 om det overordnede markedsdesign for FCR-samarbejdet.

Bilag 4: Forsyningstilsynets afgørelse af 19. december 2018 om godkendelse af det overordnede markedsdesign for FCR-samarbejdet.

Bilag 5: Energinets notat af 14. april 2020 med oplysninger om Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet.

Bilag 6: Energinets oplysninger af 6. august 2020 og 3. november 2020 om Energinets deltagelse i FCR-samarbejdet.