Høring – udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om Forsyningstilsynet, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning

06-11-2020

Frist: 20.11.2020

Forsyningstilsynet har i dag udsendt udkast til tre ændringer af bekendtgørelser om betaling for tilsynets arbejde i overensstemmelse med lov om Forsyningstilsynet, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning. Ændringerne sker med henblik på at sikre den fortsatte finansiering af arbejdet, og at gebyropkrævningen så præcist som muligt svarer til de faktiske omkostninger, som opgaverne medfører.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Nikola Mitrovic-Jovanovic på telefon 29488113 eller på e-mail nijo@Forsyningstilsynet.dk eller kontorchef Pia Rønager på telefon  41715371 eller på e-mail pr@Forsyningstilsynet.dk

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk efter endt høringsperiode.

Høringsmaterialet findes til højre på denne side.