Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets anmeldelse af en metode for vilkår og betingelser for udbud af en hurtig frekvensreserve (FFR) i budområdet Østdanmark (DK2)

21-10-2020

Frist: 07.10.2020

Energinet har den 27. januar 2020 anmeldt en metode for FFR i DK2.

Forsyningstilsynet har i udkast til afgørelse i denne sag vurderet, at den anmeldte metode kan godkendes efter elforsyningsloven.

Se udkast til afgørelse med tilhørende bilag til højre på denne side.

Høringssvar skal senest onsdag den 21. oktober 2020 fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Carl Helman, cahe@forsyningstilsynet.dk (Tlf. 4171 5396)

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/01790.