Høring af Energinets metodeanmeldelse af to nye netprodukter med begrænset netadgang

01-09-2020

Frist: 16.09.2020

Forsyningstilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende indførelse af to nye netprodukter: Begrænset adgang og Midlertidigt begrænset netadgang.

Forsyningstilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende indførelse af to nye netprodukter:

  • Begrænset netadgang (frivillig tilvalg af afbrydelighed med tilhørende tarifrabat) og
  • Midlertidigt begrænset netadgang (midlertidig afbrydelighed i forbindelse med nettilslutning af en forbruger i transmissionsnettet, hvor transmissionsnettet endnu ikke er tilstrækkelig udbygget, og med tilhørende tarifrabat)

Eventuelle kommentarer til Energinets metodeanmeldelse af de nye netprodukter sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Iben Hvilsted-Olsen (iho@forsyningstilsynet.dk ) senest onsdag den 16. september 2020 kl. 16.00.

Vedlagt:

Energinets anmeldelsesbrev til metodeanmeldelsen af de nye netprodukter

Energinets metodeanmeldelse af netproduktet begrænset netadgang

Energinets metodeanmeldelse af netproduktet midlertidigt begrænset netadgang

Energinets notat med vurdering kommentering af Energinets høring af metoden.

 

Der henvises endvidere til Energinets hjemmeside for yderligere information om Energinets høring:

https://energinet.dk/El/Horinger/Afsluttede-horinger/2019-12-Begraenset-og-midlertidigt-begraenset-netadgang-dec-2019