Høring: Metodeanmeldelse vedrørende Energinets prisfastsættelse af abonnement for varetagelse af balanceansvaret for anlægsejere, der ikke overholder kravet om balanceansvar

10-09-2020

Frist: 01.10.2020

Forsyningstilsynet har den 15. maj 2020 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende prisfastsættelse af abonnement for varetagelse af balanceansvaret for anlægsejere, der ikke overholder kravet om balanceansvar

Metoden er anmeldt under henvisning til §39 i den dagældende systemansvarsbekendtgørelse, som er enslydende med § 40 i den nugældende systemansvarsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. juli 2020 (bekendtgørelse nr. 652 af 18. maj 2020 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v).

Energinet har oplyst over for Forsyningstilsynet, at anlæg omfattet af anmeldelsen vil være små anlæg opsat efter 1. januar 2020, f.eks. solceller på énfamiliehuse og tilsvarende.

Anmeldelsen kan tilgås via linket under 'Hent fil'.  

Eventuelle bemærkninger til Energinets metodeanmeldelse sendes til post@forsyningstilsynet.dk med Emilie Christine Werner Popp (ecwp@forsyningstilsynet.dk) i kopi senest torsdag den 1. oktober 2020.