HØRING OVER FÆLLES YDERLIGERE EGENSKABER FOR FCR - SO GL ARTIKEL 154, STK. 2

03-09-2020

Frist: 13.11.2020

Forsyningstilsynet har den 17. december 2019 modtaget Energinets anmeldelse af forslag til fælles yderligere egenskaber for FCR-enheder i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (System Operation Guideline - ”SO GL”) artikel 154, stk. 2.

Energinet har fremsendt anmeldelsen til Forsyningstilsynet i henhold til krav om godkendelse i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. iii.

Forslaget er udarbejdet af alle TSO’er i synkronområdet Kontinentaleuropa, og vedrører yderligere tekniske egenskaber til enheder der leverer FCR i synkronområdet Kontinentaleuropa.

Alle regulatorer i synkronområdet Kontinentaleuropa har samarbejdet om det anmeldte forslag af 17. december 2019, og alle regulatorer i synkronområdet Kontinentaleuropa har vurderet det nødvendigt, at foretage ændringer i det anmeldte forslag. Regulatorerne har derfor ændret og omskrevet dele af det anmeldte forslag, og det ændrede forslag omskrevet af regulatorerne sendes nu i høring med henblik på at interesserede aktører kan indsende bemærkning til det ændrede forslag.

Materiale til høring:
• Ændret forslag for yderligere egenskaber for FCR
• Energinets anmeldte forslag af 17. december 2019 vedrørende yderligere egenskaber for FCR

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at indsende bemærkninger til det ændrede forslag senest den 13. november 2020.

Bemærkninger kan fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk) og Søren Peter Nielsen (spni@forsyningstilsynet.dk).