Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldelse af vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Vestdanmark (DK1)

01-09-2020

Frist: 18.09.2020

Forsyningstilsynet modtog den 27. februar 2020 en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende vilkår og betingelser for udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1

Systemgenoprettelsesreserven skal sikre, at Energinet selv kan spændingssætte transmissionsnettet inden for en rimelig tid, i tilfælde af spændingsløst transmissionsnet (blackout).

Forsyningstilsynet har som opfølgning af metodeanmeldelsen af 27. februar 2020 udarbejdet et udkast til afgørelse. Udkastet til afgørelse og bilagene hertil kan findes under ”hent fil”.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 18. september 2020.

Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Henrik Gommesen, hgo@forsyningstilsynet.dk.