Offentlig høring over Energinets anmeldelse af ændring til metode for HVDC-rampingbegrænsninger for synkronområdet Norden

26-04-2021

Frist: 28.05.2021

Energinet har den 8. april 2021 anmeldt ændringer til metoden for HVDC-rampingbegrænsninger for synkronområdet Norden.

Forsyningstilsynet gennemfører offentlig høring af Energinets anmeldelse af 8. april 2021, i forbindelse med at Forsyningstilsynet skal træffe afgørelse om anmeldelsen.

Anmeldelsen vedrører ændringer til metoden for HVDC-rampingbegrænsninger for synkronområdet Norden. HVDC-rampingbegrænsninger er begrænsninger på ændringen af det elektriske flow hen over en samkøringslinjer.

Baggrunden for Energinets anmeldelse er, at der er sket udbygning af HVDC-samkøringslinjerne mellem Norden og andre synkronområder. Denne udbygning giver udfordringer med at fastholde frekvensen på 50 Hz i det nordiske synkronområde.  

Med den anmeldte ændring foreslår Energinet (sammen med de øvrige TSO’er i Norden):

  • At der indføres en sumrampebegrænsning for budområdet NO2 på 1200 MW/time
  • At sumrampebegrænsningen mellem DK1 og Norden (Skagerrak og KontiSkan) fjernes, når sumbegrænsingen for budområdet NO2 er implementeret.
  • At der indføres sumrestriktion for Kontek og Kriegers Flak
  • At der indføres mulighed for, at de nordiske TSO’er kan indføre midlertidige (ændringer i) HVDC-rampingbegrænsninger, som er en følge af særlige forhold i transmissionsnettet. Disse midlertidige ændringer skal gennemføres ved gennemsigtig og rettidig information til markedet, og kan ikke indføres for længere tid end 8 fortløbende måneder.
  • At der for de HVDC-samkøringslinjer, der ikke vedrører budområdet NO2, kan indføres individuelle rampingbegrænsninger, der kan være højere end de nuværende 600 MW/time. Denne mulighed forudsætter at sumbegrænsningen for budområdet NO2 er implementeret.
  • At de nordiske TSO’erne skal oplyse markedet senest 1 måned i forvejen om ændringer i rampingbegrænsningerne.

Forsyningstilsynet skal anmode interesseret aktører om at indsende bemærkninger senest den 28. maj 2021.

Bemærkninger bedes sendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk).