Offentlig høring over Energinets anmeldte minimums aktiveringstid for FCR-D reserven leveret fra enheder med begrænsede energibeholdninger

28-04-2021

Frist: 01.06.2021

Energinet har den 14. april 2021 anmeldt den minimums aktiveringstid, der ønskes gældende for enheder med en begrænset energibehold, og som leverer FCR-D reserven i synkronområdet Norden.

Energinet har anmeldt, at enheder med en begrænset energibeholdning, der leverer FCR-D, skal have en aktiveringstid på minimum 15 minutter.

Forsyningstilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse den anmeldte minimums aktiveringstid. Af denne grund gennemfører Forsyningstilsynet denne offentlige høring.

Det anmeldte forslag er udarbejdet af alle TSO’erne i synkronområdet Norden i medfør af artikel 156, stk. 10 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (herefter SO GL).

For de synkrone områder CE og Norden sikrer hver leverandør af FCR, at FCR fra den enhed eller gruppe, der leverer FCR, som har begrænsede energibeholdning, kontinuerligt er tilgængelige i normal tilstand. For de synkrone områder CE og Norden sikrer hver leverandør af FCR, ved udløsning af alarmtilstand og i alarmtilstand, at FCR fra dennes enheder eller grupper, som har begrænsede energibeholdninger, er i stand til fuldt ud at aktivere FCR kontinuerligt i en periode fastsat i henhold til SO GL artikel 156, stk. 10 og 11.

For de synkrone områder CE og Norden udarbejder alle TSO'er et forslag vedrørende den minimumsaktiveringstid, der skal sikres af leverandører af FCR. Den fastsatte periode må ikke være længere end 30 minutter eller kortere end 15 minutter.

Forsyningstilsynet skal anmode interesseret aktører om at indsende bemærkninger senest den 1. juni 2021.

Bemærkninger bedes sendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg (thwi@forsyningstilsynet.dk).