Høring af Energinets metodeanmeldelse af mFFR-energiaktiveringsmarked

13-12-2021

Frist: 10.01.2022

Energinets metodeanmeldelse af 7. oktober 2021 af mFFR-energiaktiveringsmarked sendes hermed i offentlig høring med svarfrist den 10. januar 2022.

Baggrunden for Energinets metodeanmeldelse er, at EU’s Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) tidligere har truffet afgørelse nr. 03-2020 af 24. januar 2020 om ”the Implementation Framework for the European Platform for Manual Frequency Restoration Reserves”. De nævnte reserver forkortes mFFR.

Energinets tilgang til at implementere ACER’s afgørelse nr. 03-2020 er, at regler med det samme indhold skal udgå af Energinets forskrifter, så en dobbeltregulering undgås. Energinet vil dog for at lette aktørernes anvendelse af reglerne i stedet lade regler fremgå af Energinets dokumenter ”Systemydelser til levering i Danmark - Udbudsbetingelser” samt ”Vejledning til Forskrift C2”.

Energinet har på dette grundlag indgivet metodeanmeldelse af 7. oktober 2021 om et mFFR-energiaktiveringsmarked til Forsyningstilsynets godkendelse efter artikel 18 i EU-forordning 2017/2195 (EBGL) med bilag i form af udgaver af Energinets forskrifter C2, C3 og F samt af Energinets udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark.

De ændringsmarkerede udgaver viser de anmeldte ændringer af forskrifterne m.v., mens de konsoliderede udgaver viser forskrifterne m.v., hvori de anmeldte ændringer er indarbejdet, som var de allerede godkendt.

Høringssvar skal senest mandag den 10. januar 2022 sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Carl Helman, cahe@forsyningstilsynet.dk. Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 21/01658.

Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

 • Energinets metodeanmeldelse af 07-10-2021 af mFFR-energiaktiveringsmarked
 • Bilag 1: Ændringsmarkeret udgave af Energinets Forskrift C2
 • Bilag 2: Konsolideret udgave af Energinets Forskrift C2
 • Bilag 3: Ændringsmarkeret udgave af Energinets Forskrift C3
 • Bilag 4: Konsolideret udgave af Energinets Forskrift C3
 • Bilag 5: Ændringsmarkeret udgave af Energinets Forskrift F
 • Bilag 6: Konsolideret udgave af Energinets Forskrift F
 • Bilag 7: Ændringsmarkeret udgave af Energinets udbudsbetingelser for systemydelser
 • Bilag 8: Konsolideret udgave af Energinets udbudsbetingelser for systemydelser
 • Bilag 9: Energinets brev til høring af udkast til anmeldelse af mFFR-energiaktiveringsmarked
 • Bilag 10: Ørsteds svar ved høring af udkast til anmeldelse af mFFR-energiaktiveringsmarked