Høring over Energinets metode for indkøb af modhandelsenergi

22-12-2021

Frist: 07.02.2022

Energinets metode for indkøb af modhandelsenergi sendes hermed i offentlig høring med svarfrist den 7. februar 2022.

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmeldt en metode for indkøb af modhandelsenergi til Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

Modhandelsenergi er i metoden defineret som en budområdeoverskridende udveksling, der igangsættes af transmissionssystemoperatører mellem to budområder for at afhjælpe fysisk kapacitetsbegrænsning. Af metoden fremgår det videre, at den finder anvendelse, når Energinet anskaffer eller aftager energi i enten Vestdanmark (DK1) eller Østdanmark (DK2) til afhjælpning af flaskehalse på anmodning fra en nabo-transmissionssystemoperatør.

Energinet har anmeldt metoden til Forsyningstilsynets godkendelse den 21. december 2021. Energinet har ændret metoden i forhold til en tidligere metode for indkøb af modhandelsenergi, som Energinet havde anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse den 1. november 2021.

Forsyningstilsynet sender hermed den reviderede metode af 21. december 2021 i offentlig høring, så markedsaktører og andre interessenter kan sende høringssvar til metoden til os. Vi vil herefter inddrage eventuelle svar i vores vurdering af metoden.

Høringssvar skal senest mandag den 7. februar 2022 sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Søren Lorenz Rask Søndergaard, slrs@forsyningstilsynet.dk. Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 21/01999.

Den anmeldte metode inkl. findes under ’Hent filer’ her på siden.

Fakta: Bemærk ændret frist!

Bemærk venligst, at fristen for høringssvar er ændret til den 7. februar 2022 (oprindeligt var fristen udmeldt til den 24. januar).