Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldelse af metode for etablering af en fælles markedszone

21-12-2021

Frist: 10.01.2022

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldelse af metode for etablering af en fælles markedszone.

I denne sag tager Forsyningstilsynet stilling til Energinets anmeldelse af metode for etablering af en fælles markedszone af den 15. september 2021. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 10. januar 2022 kl. 14.

Baggrunden for anmeldelsen er de ændringer af det danske gasmarked, der følger af gennemførelsen af Baltic Pipe Projektet. Baltic Pipe Projektet medfører, at gassystemerne i Norge, Danmark og Polen forbindes. Den fælles markedszone skal etableres for den del af Baltic Pipe, som forbinder det norske gassystem med det danske transmissionssystem. Metoden vil derved udgøre et tillæg til den gældende danske markedsmodel, hvorefter netbrugere får mulighed for at købe transportadgang til opstrøm og transmission som ét produkt med én tarif.

Forsyningstilsynet vil i forlængelse af godkendelsen, og som led i sine tilsynsopgaver anmode Energinet om at indsende dokumentation for:

  1. At Energinet ved udøvelsen af aktiviteterne overholder kravet
    om regnskabsmæssig adskillelse.
  2. At den ved metoden forudsatte Rådighedsaftale indgås på
    markedsmæssige vilkår.
  3. At prissætningen i Rådighedsaftalen alene omfatter nødvendige
    omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital.

Forsyningstilsynet vil på baggrund af afrapporteringen vurdere den konkrete anvendelse af den anmeldte metode.

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse samt dertil knyttet bilag kan findes under ”Hent fil” her på siden.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til høringen senest den 10. januar 2022 kl. 14 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Jakob Schmidth jasc@forsyningstilsynet.dk Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/01617.