Høring over Energinets metode for ændring af ubalanceafregningen

09-02-2021

Frist: 03.03.2021

Forsyningstilsynet har modtaget en metode for ændring af ubalanceafregningen for balanceansvarlige aktører fra Energinet.

Metoden er en direkte ændring til balanceafregningen og forårsager ændringer til Energinets Forskrift C1, C2 og C3.

Den anmeldte metode finder anvendelse over for elmarkedets balanceansvarlige aktører, der har indgået aftale on balanceansvar med Energinet.

Energinet skal på baggrund af EB GL, artikel 52 og ISH opdatere metoden for balanceafregning. EB GL artikel 52 og ISH stiller krav om, at hver TSO skal opdatere sin ubalanceafregning til at benytte etprisafregning for alle ubalancer og om, at alle ubalancer skal indgå i én samlet ubalanceposition.

Der er fokus på at opdatere metoden for balanceafregning i fællesskab i Norden gennem det nordiske program Nordic Balancing Model for at sikre, at metoden for balanceafregning forbliver harmoniseret i Norden.

Den nuværende balanceafregning er forskellig afhængig af, om ubalancer vedrører produktion eller forbrug/handel. Energinet anvender i dag toprismodellen ved afregning af produktions-ubalancer og etprismodellen ved afregning af forbrugs- og handelsubalancer.

Derudover opgør Energinet i dag ubalancerne i hvert område separat for produktion samt forbrug og handel.

Den nuværende balanceafregning foretages som den timevise difference mellem forbrug/produktion i henhold til aktørernes indmeldte handelsplaner og produktionsplaner på timeniveau samt forbrug/produktion opgjort på basis af timeregistreringer.

På baggrund af EB GL artikel 52 og ISH foreslår Energinet at indføre følgende tre overordnede ændringer til den nuværende balanceafregning:

  1. udregne én samlet ubalanceposition pr. balanceansvarlig aktør pr. ubalanceområde pr. ubalanceafregningsperiode,

  2. indføre étprisafregning for alle ubalancer, og

  3. at balanceafregningen foretages som den timevise difference mellem indgåede handler og målt forbrug/produktion. Den indmeldte produktionsplan vil derfor ikke længere være en del af balanceafregningen.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 3. marts 2021.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Søren Lorenz Søndergaard (slrs@forsyningstilsynet.dk) og Emilie Werner Popp (ecwp@forsyningstilsynet.dk)