Høringer over Dansk Energis anmeldelse af branchevejledning vedr. tarifmodel 3.0

15-02-2021

Frist: 08.03.2021

Dansk Energi har den 9. oktober 2020 anmeldt en ny vejledning (branchevejledning) for tarifering af netkunder (herefter Tarifmodel 3.0). Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger fra brancheorganisationer i forsyningssektoren. Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de anvender Dansk Energis Tarifmodel 3.0.

Inden Forsyningstilsynet tager stilling til, om branchevejledningen kan tages til efterretning, får mulige interessenter lejlighed til at udtale sig og gøres sig bekendt med anmeldelsen af Tarifmodel 3.0 til brug for Forsyningstilsynets videre arbejde med tilkendegivelsen. Når Forsyningstilsynet på et tidspunkt har et udkast til tilkendegivelse klar, vil udkastet til tilkendegivelse blive sendt i høring.

Hvis en interessent ønsker at komme med bemærkninger til Tarifmodel 3.0, bedes bemærkningerne snarest muligt fremsendt, så de er modtaget i Forsyningstilsynet senest fredag den 8. marts 2021 kl. 12.00.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til post@forsyningstilsynet.dk under henvisning til sagsnummer 20/12027.

Forsyningstilsynet har sendt denne høring til udvalgte interessenter samt offentliggjort høringen på Forsyningstilsynets hjemmeside.