Høring af Energinets metodeanmeldelse af pilotprojekt for afbrydelighed ift. transmissionsnettet for fleksible kunder i distributionsnettet

27-01-2021

Frist: 12.02.2021

Forsyningstilsynet har den 1.december 2020 modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende et pilotprojekt for afbrydelighed i transmissionsnettet for fleksible forbrugskunder i Radius Elnet distributionsnet.

Metoden, der er anmeldt under henvisning til elforsyningsloven §73 a, stk. 2, vedrører et pilotprojekt der har som formål at give praktiske erfaringer til brug for håndtering af fleksibilitet på tværs af selskabsgrænsen imellem netselskab og Energinet, samt at indhente erfaringer med dette ift. den overordnede udvikling af vilkår, tariffer og netprodukter. Der er tale om et tidsbegrænset forsøg for et begrænset antal kunder med henblik på metodeudvikling.

Eventuelle kommentarer til Energinets metodeanmeldelse af pilotprojekt sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Jakob Hanch-Hansen Espen jhhe@forsyningstilsynet.dk senest fredag den 12. februar 2021 kl. 12.00.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 20/15184.

Anmeldelsen kan tilgås via linket under 'Hent fil'