Høring over Energinets metode for ”Handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet”

27-01-2021

Frist: 19.02.2021

Forsyningstilsynet har modtaget en metode for ”Handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet” fra Energinet.

Metoden skal anvendes til håndtering af flaskehalsproblemer i transmissionsnettet ved at regulere lokal produktion og forbrug. Det skal ske ved at anvende det eksisterende regulerkraftmarked til lokal nedregulering af produktion eller opregulering af forbrug. Ved at tilføje en specifik geografisk placering til bud i regulerkraftmarkedet opnås mulighed for lokal op- og nedregulering. De specifikke geografiske placeringer er nærmeste transformerstation i transmissionsnettet. Metoden er udviklet på baggrund af et pilotprojet på Lolland, der viste at den ønskede afhjælpende effekt på flaskehalse i transmissionsnettet kan opnås ved aktivering af lokale bud under transformerstationer i transmissionsnettet. Dertil kommer at der i de produktionsdominerede områder, hvor der er lokale behov for nedregulering, opstår rigelig likviditet i regulerkraftmarkedet for lokale reguleringer.

Metoden for  ”Handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i transmissionsnettet” kan tilgås her på siden under ”Hent fil”.

Genstanden for Forsyningstilsynets høring er metodens materielle indhold. Afsnit 2 i metoden ”Retsgrundlag” fra og med side 9, afsnittet, der starter med ”Efter bestemmelsens ordlyd…”, og til og med side 13, afsnittet, der slutter med ”…, jf. elforsyningslovens § 51” er således ikke omfattet af høringen.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 19. februar 2021.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk)