Høring af udkast til afgørelse om godkendelse af EPEX SPOT SE’s udgifter til den europæiske markedskobling

13-07-2021

Frist: 10.08.2021

EPEX SPOT SE ansøgte Forsyningstilsynet den 17.januar 2020 om dækning af udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer.

EPEX SPOT SE er aktiv elektricitetsmarkedsoperatør (NEMO) i Danmark, og tilbyder day-ahead- og intraday-produkter til danske markedsaktører. En NEMO’s relevante udgifter til oprettelse og ændring af fællesudgifter, regionale udgifter og nationale udgifter til markedskoblingen kan efter Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM) dækkes via nationale nettariffer. Det er op til Forsyningstilsynet at godkende udgiftsdækning via nettariffer for udgifter der er henført til Danmark.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse. Udkastet til afgørelse og bilagene hertil kan findes under ”Hent fil”.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest den 10. august 2021, kl. 17.00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Jakob Hanch-Hansen Espen jhhe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 21/05399.