Høring over Energinets metodeanmeldelse om forkortet saldoafregning i forskrift D1 og H2

06-07-2021

Frist: 31.08.2021

Energinet har den 3. maj 2021 anmeldt to metoder til Forsyningstilsynet vedrørende afvikling af saldoafregning i forskrift D1 og H2.

Energinet oplyser, at de ønsker at afvikle saldoafregningen hurtigere end den oprindelige planlagte periode på tre år.

Metodeanmeldelsen består af følgende dokumenter:

  • Metodeanmeldelse- forskrift D1/H2
  • Høringsnotat
  • Forskrift D1
  • Forskrift H2

De gældende markedsforskrifter kan læses på Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for-elmarkedet/Markedsforskrifter#C1

Forsyningstilsynet skal bede om eventuelle bemærkninger til de anmeldte metoder senest tirsdag 31. august 2021. Bemærkninger sendes til post@forsyningstilsynet.dk.

Find høringsdokumenterne til højre på denne side