Høring over Energinets anmeldte metode for betaling efter Cost Plus

04-06-2021

Frist: 02.07.2021

Forsyningstilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende en metode for betaling for systemydelser mv. efter cost plus.

Metoden til betaling efter cost plus skal anvendes i følgende situationer:

  • Ved afhjælpende tiltag (beordringer) til sikring af forsyningssikkerheden, i medfør af systemansvarsbekendtgørelses § 25, stk. 1 og 2, jf. elforsyningslovens § 27 c, stk. 2;
  • Hvis Energinet foretager et udbud, hvor der ingen byder er, og Energinet derfor er tvunget til at foretage et afhjælpende tiltag for at fremskaffe ydelsen;
  • Som bund for den pris, der beregnes efter metoden for reguleret pris, jf. § 24 stk. 2, nr. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen;
  • Som alternativt grundlag for en reguleret pris, når der ikke kan etableres en reguleret pris pga. manglende, for gamle eller for få historiske markedspriser.

Metoden skal sikre, at Energinet yder en rimelig betaling for de ydelser omfattet af elforsyningslovens § 27 c), stk. 2, som opretholder elforsyningssikkerheden, samt bidrage til at skabe klare rammevilkår, der understøtter udviklingen af konkurrence på markedet for systemydelser.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 2. juli 2021.

Bemærkninger med angivelse af Forsyningstilsynets j. nr. 21/13103 kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Joann Caloz Michaëlis (jcmi@Forsyningstilsynet.dk) og Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk).