Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metode for lokal fleksibilitet

09-06-2021

Frist: 23.06.2021

Metoden for lokal fleksibilitet udgør en tilføjelse til det eksisterende regulerkraftmarkedet for køb af balancerings- og systemydelser til at sikre elsystemets stabilitet, og metoden skal markedsmæssigt afhjælpe lokale flaskehalse i driftssituationen.

Den danske transmissionssystemoperatør (TSO) Energinet skal ifølge metoden, på dagen før driftsdøgnet, melde om forventede flaskehalse. Leverandørerne af lokal fleksibilitet kan herefter indsende bud i det eksisterende regulerkraftmarked.

Høringssvar skal senest onsdag den 23. juni 2021 sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Henrik Gommesen, hgo@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 21/00984.

 

Citat af selve det juridiske indhold af afgørelsen:

Forsyningstilsynet finder, at metoden for handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i eltransmissionsnettet ifølge Energinets notat af 9. december 2020 efter sit indhold udgør priser og betingelser for anvendelse af eltransmissionsnettet, som Energinet uden forbehold skulle have anmeldt til Forsyningstilsynets godkendelse efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

Forsyningstilsynet godkender metoden for handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse ifølge Energinets notat til Forsyningstilsynet den 9. december 2020.

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, jf. § 27 a, stk. 2, 1. pkt., og § 28, stk. 2, nr. 16.

Se venligst det vedhæftede sammenhængende dokument, der udgør en fortegnelse over sagens bilag 1-6 samt de enkelte af disse bilag 1-6:

Bilag 1: Energinets notat af 9. december 2020 om metoden for lokal fleksibilitet.
Bilag 2: Ørsteds høringssvar af 19. februar 2021 til Forsyningstilsynets offentlige høring over Energinets notat af 9. december 2020 om metoden for lokal fleksibilitet.
Bilag 3: Dansk Energis høringssvar af 23. februar 2021 til Forsyningstilsynets offentlige høring over Energinets notat af 9. december 2020 om metoden for lokal fleksibilitet.
Bilag 4: Energinet,” Evalueringsrapport – Pilotprojekt for handel med lokal fleksibilitet på Lolland”.
Bilag 5: Forsyningstilsynets processuelle beslutning af 15. januar 2021 om at tage Energinets notat af 9. december 2020 om metoden for lokal fleksibilitet under behandling som en metodeanmeldelse efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.
Bilag 6: Energinet, ”TSO-DSO proces for nedregulering eller begrænsning af produktion i distributionsnettet af hensyn til overbelastninger i transmissionsnettet”.