Høring over Energinets metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

20-05-2021

Frist: 14.06.2021

Forsyningstilsynet har modtaget en metodeanmeldelse fra Energinet vedrørende en metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder.

Energinet indkøber reserver for at være i stand til at håndtere store udfald og til at balancere elsystemet. Forskellige reservetyper skal sikre, at Energinet er i stand til at genoprette frekvensen i nettet, hvis der sker noget uforudset. For at indpasse den vedvarende energi og nå målsætningen om et 100 % grønt energisystem er det væsentligt, at der kommer nye kilder til levering af reserver og fleksibilitet til. Her er udnyttelsen af bl.a. fluktuerende vedvarende produktionsteknologier oplagte ressourcer. Den anmeldte metode er en markedsbaseret løsning i overensstemmelse med elforsyningslovens krav. Indkøb vil ske via teknologineutrale udbud af ydelserne. Udbudsbetingelserne m.v. favoriserer eller diskriminerer ikke mellem forskellige potentielle tilbudsgivere, så længe disse er i stand til at opfylde de tekniske krav m.v., der kræves for at kunne sikre en tilstrækkelig leveringssikkerhed.

Der er tale om tilføjelser til det eksisterende grundlag for levering af kapacitetsreserver, der skal sikre teknologineutralitet og tilstrækkelig leveringssikkerhed uanset den eller de bagvedliggende teknologier.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 14. juni 2021 kl. 10.

Bemærkninger med angivelse af Forsyningstilsynets j. nr. 21/03918 kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk).