Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldte metode for reguleret pris

26-05-2021

Frist: 02.07.2021

Energinet anmeldte den 16. juni 2020 en metode for fastsættelse af reguleret pris til anvendelse i de tilfælde, hvor der kun er en bydende ved Energinets markedsbaserede udbud ved anskaffelse af energi og andre ydelser til opretholdelse af elforsyningssikkerheden.

Energinet køber systemydelser som er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet. Hvis der kun er én virksomhed, der tilbyder ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed, skal Energinet anvende regulerede priser til betaling for ydelser, og Energinet skal udarbejde en metode for beregning af reguleret pris ved manglende konkurrence. Metoden skal godkendes af Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse. Udkastet til afgørelse og bilagene hertil kan findes under ”hent fil”. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 2. juli 2021.

Bemærkninger kan indsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Henrik Gommesen (hgo@forsyningstilsynet.dk).