Høring: Afgørelse vedr. godkendelse af forslag til udbud af ny uafbrydelig kapacitet ved den dansk-tysk grænse efter NC CAM artikel 28

24-03-2021

Frist: 12.04.2021

Den danske TSO, Energinet, samt de to tyske TSO’er, Gasunie Deutschland og Open Grid Europe har anmeldt et projektforslag vedr. etablering af ny kapacitet efter NC CAM.

For English version, see below.

Forsyningstilsynet har i dag sendt udkast til afgørelse vedr. godkendelse af projektforslag til udbud af ny uafbrydelig kapacitet ved dansk-tysk grænse efter NC CAM i høring.

Forsyningstilsynet har i udkast til afgørelsen vurderet, at det anmeldte projektforslag kan godkendes efter NC CAM.

Høringssvar vedr. udkast til afgørelse skal fremsendes per e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Peter Lyk-Jensen (pelj@forsyningstilsynet.dk / tlf: 4171 5383), Jakob Schmidth (jasc@forsyningstilsynet.dk) og Frederik Nilausen Dam (fnda@forsyningstilsynet.dk) senest kl. 12:00 12. april 2021. Spørgsmål til høringen kan ske per e-mail eller telefon til Peter Lyk-Jensen.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynet journalnummer 20/13508.

Den endelige udmelding af afgørelse vedr. projektforslag til udbud af ny kapacitet ved dansk-tysk grænse efter NC CAM offentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside senest den 28. april 2021.

-----

The Danish Utility Regulator has intimated a public consultation on the draft decision of the project proposal for an incremental capacity process at IP Ellund.

An unofficial English translation of the summary is included in the published material. Otherwise, we refer to the official Danish documents.

Any views regarding the draft decision must be directed by e-mail to post@forsyningstilsynet.dk with copy to Peter Lyk-Jensen (pelj@forsyningstilsynet.dk / tel.: 4171 5383), Jakob Schmidth (jasc@forsyningstilsynet.dk), and Frederik Nilausen Dam (fnda@forsyningstilsynet.dk) before noon the 12th of April 2021.

Any questions regarding the public consultation shall be directed to Peter Lyk-Jensen by either mail or phone.