Høring af nyt udkast til afgørelse om godkendelse af Nord Pool EMCO’s udgifter til den europæiske markedskobling

01-11-2021

Frist: 15.11.2021

Nord Pool European Market Coupling Operator (Nord Pool EMCO) ansøgte den 30.juli 2019 Forsyningstilsynet om dækning af udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer.

Nord Pool EMCO er aktiv elektricitetsmarkedsoperatør (NEMO) i Danmark, og tilbyder day-ahead- og intraday-produkter til danske markedsaktører. En NEMO’s relevante udgifter til oprettelse og ændring af fællesudgifter, regionale udgifter og nationale udgifter til markedskoblingen kan efter Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM) dækkes via nationale nettariffer. Det er op til Forsyningstilsynet at godkende udgiftsdækning via nettariffer for udgifter, der er henført til Danmark.

Forsyningstilsynet har tidligere haft et udkast til afgørelse i høring, hvorved nye oplysninger i høringssvaret fra Nord Pool EMCO gav anledning til ændringer. Forsyningstilsynet har derfor udarbejdet et nyt udkast til afgørelse. Udkastet til afgørelse og bilagene hertil kan findes her på siden under ”Hent fil”.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest den 15.november kl. 12.00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Jakob Hanch-Hansen Espen jhhe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 21/00716.