Høring over ændringsforslag til LFC-kontrolblokstrukturen i det kontinentaleuropæiske synkronområde

09-11-2021

Frist: 07.12.2021

Energinet har i fællesskab med de øvrige transmissionsoperatører i synkronområdet for Kontinentaleuropa fremsendt et ændringsforslag til systemblokken for last-frekvensregulering (LFC-kontrolområde). Ændringsforslaget er konkret en rekonfiguration af den dansk-tyske og luxembourgske LFC-blok.

Ændringen indebærer, at det nuværende overvågningsområde DK1 (Vestdanmark) adskilles fra TenneT TSO GmbHs LFC-kontrolområde og bliver sit eget LFC-kontrolområde. DK1 vil fortsat være en del af den dansk-tyske og luxembourgske LFC-blok.  

DK1 (Vestdanmark) vil således med ændringsforslaget ændre status fra et LFC-overvågningsområde til et LFC-kontrolområde.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til ændringsforslaget senest den 7. december 2021 kl. 14:00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Søren Peter Nielsen, spni@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/01104.

Ændringsforslaget "LFC Block Changes Proposal" kan findes under 'Hent fil' her på siden.