Høring over anmeldelse af Dansk Energis 'Tarifmodel 3.0'

23-11-2021

Frist: 06.12.2021

Offentlig høring over anmeldelse af Dansk Energis standardiserede branchevejledning for abonnementer, effektbetaling og tariffer – også kaldet Tarifmodel 3.0.

Dansk Energi har den 9. oktober 2020 anmeldt en ny vejledning (branchevejledning) for tarifering af netkunder (herefter Tarifmodel 3.0). Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger fra brancheorganisationer i forsyningssektoren. Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de anvender Dansk Energis Tarifmodel 3.0.

Inden Forsyningstilsynet tager stilling til, om branchevejledningen kan tages til efterretning, får mulige interessenter lejlighed til at udtale sig og gøres sig bekendt Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse af Tarifmodel 3.0.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 6. december 2021 kl. 14:00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Sidsel Thastum Rosenberg, stro@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/01039.

Find høringsmaterialet under 'Hent fil' på denne side.