Høring vedr. Energinets metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

23-11-2021

Frist: 07.12.2021

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 7. december 2021.

Metoden for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder giver fluktuerende vedvarende energikilder adgang til disse kapacitetsmarkeder på lige fod med andre aktører under hensyn til de særlige rammer herfor, som metoden fastlægger af hensyn til leveringssikkerhed.

Den anmeldte metode er en markedsbaseret løsning i overensstemmelse med elforsyningslovens krav. Indkøb vil ske via teknologineutrale udbud af ydelserne.

Der er tale om tilføjelser til det eksisterende grundlag for levering af kapacitetsreserver, der skal sikre teknologineutralitet og tilstrækkelig leveringssikkerhed uanset den eller de bagvedliggende teknologier.

Udkastet til afgørelse og bilagene hertil kan findes under 'Hent fil' her på siden.