Høring vedr. minimumsaktiveringsperiode for FCR-enheder med begrænset energibeholdning

10-11-2021

Frist: 07.12.2021

Energinet har sammen med de øvrige transmissionssystemoperatører (TSO'er) i synkronområdet Kontinental Europa (CE) anmeldt en minimumsperiode for fuld aktivering, som en FCR-enhed med begrænset energibeholdning skal kunne opretholde, når det sammenkoblede transmissionsnet i synkronområdet er i alarmtilstand.

Energinet og de øvrige TSO'er i CE har anmeldt en minimumsaktiveringsperiode på 30 minutter. Anmeldelsen er sket i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 156, stk. 10.

Fastsættelsen af minimumsaktiveringsperioden for FCR-enheder med begrænset energibeholdning er central, eftersom disse enheder skal kunne disponere deres energibeholdning således, at de i udgangspunktet er kontinuerligt tilgængelig, dog med mulighed for, at FCR-enheden kan udtømme sin energibeholdning efter udløbet af den fastsatte minimumsperiode for fuld aktivering.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 7. december 2021 kl. 14:00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Søren Peter Nielsen, spni@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/02001.

Find metodeanmeldelsen under 'Hent fil' her på siden.