Høring over bekendtgørelser om betaling for Forsyningstilsynets myndighedsbehandling

22-10-2021

Frist: 12.11.2021

Forsyningstilsynet sender udkast til fire nye bekendtgørelser om Forsyningstilsynets gebyrfinansiering i høring.

Forsyningstilsynet er gebyrfinansieret, og gebyret betales af de forsyningsvirksomheder, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med. Forsyningstilsynet er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om fordeling af betalingen til Forsyningstilsynet fra forsyningsvirksomhederne efter § 44, stk. 3, i lov om gasforsyning, § 78, stk. 3, i lov om elforsyning, § 23 c, stk. 3, i lov om varmeforsyning samt § 11, i lov om Forsyningstilsynet.

De fire bekendtgørelser, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører. Alle fire bekendtgørelser er nye hovedbekendtgørelser, men strukturen bygger videre på de gældende gebyrbekendtgørelser. De nye bekendtgørelser medfører ændringer af grundgebyrernes størrelse, og en række mindre ændringer i forhold i gældende gebyrbekendtgørelser. De nye gebyrsatser samt bemærkninger til de konkrete ændringer for de enkelte bekendtgørelser gennemgås i høringsbrevet. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger.

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@Forsyningstilsynet.dk med kopi til sste@Forsyningstilsynet.dk senest 12. november 2021.

Høringssvar bedes venligst påført Forsyningstilsynets journalnummer 21/15216.

Find høringsbrev og udkast til de fire bekendtgørelser til højre på denne side