Høring over Energinets anmeldelse af udbudsbetingelser for systemgenoprettelses-leverandører i DK1 og DK2

08-04-2022

Frist: 16.05.2022

Energinets anmeldte udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesleverandører sendes hermed i offentlig høring med frist 16. maj 2022.

Energinet har den 14. marts 2022 anmeldt udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserver til Forsyningstilsynet. Det sker som forberedelse af nye udbud af systemgenoprettelsesreserverne i DK1 og DK2 til afløsning af de nuværende aftaler, der udløber med udgangen af 2024.

Systemgenoprettelsesreserverne i DK1 og DK2 skal sikre, at Energinet kan spændingssætte transmissionsnettet inden for en rimelig tid i tilfælde af spændingsløst transmissionsnet (blackout).

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 16. maj 2022 kl. 16:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Henrik Gommesen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/00877.

Anmeldelsen inkl. bilag kan findes her på siden under ”Hent filer”.

Oversigt over dokumenter

  • Metodeanmeldelse
  • Udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve i DK1
  • Bilag 1 Tekniske betingelser DK1
  • Bilag 2 Kontraktparadigme DK1
  • Udbudsbetingelser for systemgenoprettelsesreserve i DK2
  • Bilag 1 Tekniske betingelser DK2
  • Bilag 2 Kontraktparadigme DK2
  • Høringssvar fra Ørsted Markets and Bioenergy til udbudsbetingelser DK1 og DK2
  • Høringssvar fra Helsingør Kraftvarmeværk A/S til udbudsbetingelser i DK2
  • Energinets høringsnotat i forbindelse med udbud af systemgenoprettelsesreserve i DK1 og DK2