Høring over udkast til afgørelse vedr. en ny tarifmetode for gastransmissionssystemet

08-04-2022

Frist: 22.04.2022

For English, please read below.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets anmeldte tarifmetode for det danske gastransmissionssystem. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til afgørelsesudkastet.

Den nugældende tarifmetode udløber den 30. september 2022. Energinet har derfor anmeldt en ny tarifmetode for reguleringsperioden 1. oktober 2022 til og med 30. september 2027. Energinet ønsker med den nye tarifmetode bl.a., at videreføre den uniforme tarifmetode og opkræve opstrømsomkostningerne ifm. Baltic Pipe-projektet hos alle netbrugerne af det danske system.

Forsyningstilsynets udkast til afgørelse samt dertil knyttet bilag kan findes under 'Hent filer' her på siden.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til afgørelsesudkastet senest den 22. april 2022 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk (eventuelt via e-mail til post@forsyningstilsynet.dk). Høringssvar bedes venligst adresseres til Frederik Nilausen Dam og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/00038.English version:

Public Consultation: Draft decision regarding a new tariff methodology for the Danish gas transmission system

Danish Utility Regulator has prepared its draft decision regarding the notified new tariff methodology for the Danish gas transmission system. Danish Utility Regulator invite all interested parties to submit their remarks to the draft decision.

The current tariff methodology expires on the 30th of September 2022. Energinet has therefore notified a new tariff methodology applicable from 1st of October 2022 to 30th of September 2027. Energinet wants, among other things, to continue with the uniform tariff method and uniformly charge the Baltic Pipe upstream costs to all network users.

The draft decision including appendix can be downloaded on this page at 'Hent filer'.

Danish Utility Regulator invite all interested parties to submit their remarks no later than the 22nd of April 2022 via e-mail to post@forsyningstilsynet.dk with copy to fnda@forsyningstilsynet.dk.