Høring over Veksel A/S’ anmeldelse af metode for producentbetaling

11-08-2022

Frist: 15.08.2022

Veksel A/S’ anmeldelse af producentbetaling med mindre afvigelse fra Green Power Denmarks branchevejledning.

Veksel A/S har den 25. juli 2022 anmeldt en metode for producentbetaling, der følger Green Power Denmarks branchevejledning med en enkelt afvigelse, idet geozoneinddelingen er ændret.

Metodeanmeldelsen er at finde under 'Hent filer' her på siden.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Veksel A/S’ anmeldelse senest mandag den 15. august 2022 kl. 17.00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Lisbet V. Nordly og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/01695.

Høringsperioden er kort af hensyn til netselskabernes varslingspligt.