Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om udbud af reserveforsyning til Læsø

16-12-2022

Frist: 13.01.2023

De gældende vilkår for Energinets udbud af reserveforsyning til Læsø udløber pr. 30. juni 2025. Energinet har derfor anmeldt en ny metode for vilkår for udbud af reserveforsyning til Læsø til godkendelse hos Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet gennemfører en offentlig høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om den anmeldte metode for vilkår for udbud af reserveforsyning til Læsø.

Følgende materiale er vedlagt høringen og kan hentes under ”Hent filer” her på siden:

  • Udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om en metode for vilkår for udbud af reserveforsyning til Læsø.

Når det gælder de enkelte bilag for Energinets udbudsbetingelser m.v., henvises til bilagene ifølge Energinets hjemmeside, www.energinet.dk, nærmere via stien El – Høringer – Afsluttede høringer - Udbudsbetingelser reserveforsyning Læsø.   

Indsendelse af høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest den 13. januar 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Niels Duelund og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02436.