Høring af Energinets anmodning om undtagelse fra tidsfristen for anvendelse af MARI og PICASSO

15-02-2022

Frist: 07.03.2022

Energinets anmodning om undtagelse for tidsfristen for anvendelse af de europæiske balanceringsplatforme MARI og PICASSO sendes hermed i offentlig høring med svarfrist den 7. marts 2022.

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmodet om fristforlængelse for anvendelse af den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (MARI). Ligeledes har Energinet anmodet om fristforlængelse for anvendelse af den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering (PICASSO).

Rammerne for de to platforme er fastlagt i Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL) artikel 20 og 21, sammenholdt med ACER’s afgørelser nr. 02/2020 og 03/2020 om fastlæggelse af vilkår og metoder for hhv. PICASSO og MARI.

MARI og PICASSO skal tages i brug senest den 24. juli 2022. En TSO kan dog efter EBGL artikel 62 anmode om en undtagelse for denne tidsfrist for begge balanceringsplatforme. Udsættelse af tidsfristen kan kun indrømmes én gang og for en periode på højst to år, dvs. frem til den 24. juli 2024.

Energinet har den 14. januar 2022 fremsendt anmodning om undtagelse for tidsfristen for anvendelse af MARI og PICASSO til den 24. juli 2024. Anmodningen er sket i koordination med de øvrige nordiske TSO’er, der ligeledes har fremsendt en anmodning om undtagelse til deres regulatorer.

Forsyningstilsynet sender hermed Energinets anmodning i offentlig høring, så markedsaktører og andre interessenter kan sende høringssvar til anmodningen til os. Vi vil herefter inddrage eventuelle svar i vores vurdering af anmodningen.

Høringssvar skal senest mandag den 7. marts 2022 sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Bjørn Denninger, bjde@forsyningstilsynet.dk. Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 22/00198 og angive, om svaret indeholder fortrolige oplysninger.

Den fremsendte anmodning med bilag findes under ’Hent filer’ her på siden.