Høring over Dansk Energis anmeldelse af model (branchevejledning) for producentbetaling i eldistributionsnettet

10-02-2022

Frist: 11.03.2022

Dansk Energi har den 31. januar 2022 anmeldt en model (branchevejledning) for producentbetaling i eldistributionsnettet.

Anmeldelsen af modellen for producentbetaling til eldistributionsnettet sker på baggrund af Lov nr. 2605 af 28. december 2021 (ændring af elforsyningsloven) og Klimaaftalen af juni 2020. Det er i medfør af lovgivningen anmeldelsens udgangspunkt, at betalingen skal træde i kraft pr. 1. januar 2023, hvor kompensationsordningen for omkostninger ved VE-tilslutning ophører.

Betalingsdesignet vil omfatte alle kunder – herunder egenproducenter – som ønsker et indfødningsomfang til eldistributionsnettet, og alle kunder som føder energi ind på eldistributionsnettet. Anlæg på 50kW eller mindre er dog undtaget for tilslutningsbetaling.

Der gøres opmærksom på, at Dansk Energi i samme forbindelse har anmeldt justerede standardtilslutningsaftaler og tilslutningsbestemmelser. Denne anmeldelse sendes i høring i nærmeste fremtid.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metodeanmeldelsen senest den 11. marts 2022 kl. 14:00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Lisbet Vivi Nordly, lino@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/00445.

Find anmeldelsen inkl. bilag under 'Hent filer' på denne side.