Høring over udkast til afgørelse vedr. Energinets metode for energiafregning for aFRR i Østdanmark (DK2)

21-02-2022

Frist: 08.03.2022

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets metode for energiafregning for aFRR i DK2. Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 8. marts 2022.

Metoden finder anvendelse ved energiafregning af danske aktører i forbindelse med Energinets kommende indkøb af aFRR i Østdanmark (DK2), der indkøbes via det nordiske kapacitetsmarked for aFRR.

Den anmeldte metode er af midlertidig karakter, der skal gældende ind til de nordiske lande tilsluttes den europæiske platform for handel med aFRR kaldet PICASSO.

Udkastet til afgørelsen samt bilagene hertil kan findes under 'Hent filer' her på siden.